خط مشی

شرکت حفاری استوان کیش سازمانی است عملیاتی و حرفه ای که در حوزه عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز فعالیت می نماید و ماموریت اصلی آن عملیات حفاری و تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز و مدیریت و راهبری دستگاه های حفاری در خشکی و دریا می باشد.

شرکت حفاری استوان کیش در راستای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای استانداردهای ISO 9001:2015، ISO/TS 29001:2010، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018 و بخش نهم و یازدهم کنوانسیون سولاس (ISM Code) و الزامات امنیتی ISPS  و ISMS هم راستا با اهداف استراتژیک هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، خود را متعهد به رعایت موارد ذیل می نماید :

  • ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان
  • ارتقای سطح کیفیت و ایمنی عملیات حفاری با بکارگیری فناوری های مناسب و پرسنل شایسته و کارآمد
  • ارج نهادن به دانش، آگاهی، تجربه و توانایی نیروهای انسانی شاغل و شایسته سالاری
  • تعهد به پیشگیری از مصدومیت، بیماریهای شغلی و فراگیر و فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و بهداشتی در محیط سازمان
  • اهتمام به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن
  • انطباق با قوانین، مقررات، استانداردها و الزامات ملی و بین المللی حاکم بر فعالیت های شرکت با اجرای یکپارچه آن ها
  • حفظ انسجام درون سازمانی و توسعه یکپارچگی و بهم پیوستگی فرآیندها و سیستم ها
  • ایفای مسئولیت اجتماعی و ارزش های اخلاق حرفه ای در قبال انتظارات کارکنان، جامعه و سایر ذینفعان

در پایان اینجانب خود را متعهد به برآورده نمودن الزامات قابل کاربرد حوزه سیستم مدیریت یکپارچه،حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی،جلب مشارکت کارکنان در بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه دانسته و انتظار دارد سیاست های فوق چارچوبی برای تعیین اهداف کلان سازمانی باشد.