IMG_0314-1

پایگاه پشتیبانی

شرکت حفاری استوان کیش به منظور پشتیباني از نیازهاي مختلف عملیاتی خود در زمینه عملیات حفاری در دریا، دفتر مرکزی خود را در تهران و پایگاه پشتیباني خود را در منطقه آزاد اقتصادي کیش ایجاد کرده است. این شرکت برای پشتیبانی از عملیات حفاری در دریا، پایگاهی را به وسعت 7500 متر مربع تجهیز کرده که 1350 متر مربع آن فضای مسقف کارگاهی است. این پایگاه همچنین دارای سوله‌های ویژه برای انبار، ابزار در گردش و کارگاه تعمیرات است.

همچنین دفاتر اداری کیش جهت مدیریت و نظارت پروژه ها و اسقرار تیم اجرایی کارفرما دارای کلیه سامانه های ارتباطی و رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی تجهیز و راه اندازی شده است