چشم انداز / مأموریت / ارزش ها

عملیات حفاری و تعمیرات چاه ها و مدیریت و راهبری دستگاه های حفاری چاه های نفت و گاز در دریا و خشکی

تبدیل شدن به کاراترین و خوش نام ترین شرکت خصوصی ایرانی فعال در عرصه عملیات حفاری چاه ها

و مدیریت و راهبری دستگاه های حفاری چاه های نفت گاز در دریا و خشکی

  • پایبند به اصول اخلاق حرفه ای
  • اولویت دادن به سرمایه های انسانی و اهتمام به حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان
  • اهتمام به محافظت از محیط زیست
  • ایجاد محیط کار بالنده و افتخار آمیز و توسعه شایسته سالاری
  • توسعه صداقت و امانتداری در شرکت
  • تلاش در تامین منافع تمامی ذینفعان به خصوص جلب رضایت مشتریان