بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

iran-oilshow02
21/08/2019
24/08/2019
Tehran International Permanent Fairground