شناسایی تامین کنندگان خدمات ماشین آلات همراه با اپراتور

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین 250 قلم انواع مواد غذایی و اقلام مصرفی مورد نیاز کارکنان

سکوی حفاری دریایی پاسارگاد 100 و تحویل آن در جزیره کیش اقدام نماید. بر این اساس از کلیه فروشندگان و

تامین کنندگان معتبر اعم از حقیقی و حقوقی که از توانمندی و امکانات لازم از حیث تدارکاتی، لجستیکی و مالی در

خصوص ارائه خدمات مورد نظر برخوردار بوده و مایل به همکاری میباشند، دعوت میشود جهت دریافت اسناد و

شرائط مناقصه مربوطه و هماهنگی جهت بازدید از امکانات و تاسیسات داوطلبان همکاری فایل های فوق را بصورت فشرده

دریافت نمایید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp