آگهی مناقصه عمومی شماره OKDC-NO/140007 تعمیرات شیرهای حفاری

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تعمیرات اساسی 30 عدد شیرهای دروازه ای و 5 عدد شیر ایمنی رشته حفاری مورد نیاز سکوی حفاری دریایی پاسارگاد- 100 و تحویل آن در جزیره کیش اقدام نماید. بر این اساس از کلیه تعمیر کنندگان معتبر اعم از حقیقی و حقوقی که از توانمندی و امکانات لازم از حیث تدارکاتی، لجستیکی و مالی در خصوص ارائه خدمات مورد نظر برخوردار بوده و مایل به همکاری میباشند، دعوت می شود با مطالعه شرایط شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه در لینک زیر، مدارک و مستندات لازم را به آدرس خيابان ظفر، بین خیابان شمس تبریزی و نفت، جنب بانک شهر، پـلاك 148، طبقه پنجم دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت حفاری استوان کیش ارسال و رسید اخذ نمایند.
مناقصه
1400/09/27
1400/10/06