مناقصه شماره 9929 در خصوص تامین قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار3516B

تامین قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار مدل 3516 مستقر بر روی دستگاه حفاری دریایی پاسارگاد 100

مناقصه