تیم اجرایی شرکت حفاری استوان کیش

مرتضی پاکروان

مدیرعامل

ناصر پیرزاده

معاون مالی

منصور یزدانی

مشاور مدیرعامل

اصغر اسدی

مشاور مدیرعامل

مشتاق علی گوهری

مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

محمود ملائکه

سرپرست منابع انسانی

کاوه ابراهیم زاده

مدیر پشتیبانی

حمیدرضا اخوت

مدیر مهندسی و بازرسی فنی

محمد منجزی

مدیر عملیات

حسین عزتپور

مدیر پروژه

اسماعیل هدایت زاده

مدیر تدارکات و امور کالا

حمیدرضا روح افزا

مدیر نگهداری و تعمیرات

محمود نیکوسخن

مدیر امور مالی

محسن محققی

رئیس HSE

مصطفی درچه ای

سرپرست حقوقی و قراردادها

سعید غفوری

DPA