تیم اجرایی شرکت حفاری استوان کیش

مرتضی پاکروان

مدیرعامل

ناصر پیرزاده

معاون مالی

منصور یزدانی

مشاور مدیرعامل

اصغر اسدی

مشاور مدیرعامل

مشتاق علی گوهری

مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

محمود ملائکه

سرپرست منابع انسانی

محراب غضنفری

مدیر پشتیبانی

حمیدرضا اخوت

مدیر مهندسی و بازرسی فنی

محمد منجزی

مدیر عملیات

 تورج ایرانخواه نمینی

مدیر تدارکات و امور کالا

حمیدرضا روح افزا

مدیر نگهداری و تعمیرات

بهروز سلمانزاده

مدیر امور مالی

علی کیانی نژاد

رئیس HSE

غلامحسین یعقوبی شریف

سرپرست حقوقی و قراردادها

سعید غفوری

DPA