آگهی تامین خواربار و اقلام مصرفی مربوط به سکوی حفاری پاسارگاد 100