استوان کیش رتبه اول ممیزی سیستم مدیریت HSE شرکت های منتخب گروه گسترش انرژی پاسارگاد را کسب کرد

شرکت حفاری استوان کیش به عنوان شرکت برتردر ممیزی سیستم مدیریت HSE در گروه گسترش انرژی پاسارگاد انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی، طی مراسمی که با حضور مدیرعامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، معاونین محترم اجرایی، مدیران محترم عامل و HSE شرکت‌های عضو گروه در تاریخ 19/05/99 برگزار گردید، نتایج ممیزی نظام‌نامه HSE گروه پاسارگاد به‌طور رسمی اعلام و جداول تحلیلی و امتیازبندی شرکت‌های گروه تشریح شد.

مطابق با نتایج این ممیزی که با تکنیک DNV-ISIS7 انجام شد، شرکت حفاری استوان کیش با کسب 415 امتیاز در صدر جدول و حائز رتبه نخست ارزیابی و ممیزی وضعیت HSE در بین تمامی شرکت‌های گروه گسترش انرژی پاسارگاد قرار گرفت.

در پایان این مراسم جناب آقای مهندس میرمعزی، مدیرعامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ضمن تبریک این موفقیت به کلیه پرسنل و همکاران شرکت حفاری استوان کیش، لوح و تندیس شرکت برگزیده و تقدیرنامه مربوطه را به جناب آقای دکتر پاکروان، مدیرعامل محترم شرکت اهدا نمودند.