اعلام برنده شدن شرکت حفاری استوان کیش در مناقصه چاه های گازی میدان پارس جنوبی

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp