انعقاد قرارداد تعمیر چهار حلقه چاه در میدان دارخوین فیمابین شرکت نفت و گاز اروندان و حفاری استوان کیش

قرارداد تعمیر چهار حلقه چاه در میدان دارخوین فیمابین شرکت نفت و گاز اروندان و حفاری استوان کیش امضا شد.
به گزارش روابط عمومی، قرارداد تعمیر چهار حلقه چاه در میدان دارخوین فیمابین شرکت نفت و گاز اروندان و حفاری استوان کیش روز چهارشنبه، 17 آذر ماه امضا شد.
مراسم رسمی امضای اين قرارداد هفته آینده با حضور آقایان عبداله عذاری و پوریا پرنوری، مدیران عامل دو شرکت انجام خواهد شد.
این پروژه شامل تعمیر چهار حلقه چاه در میدان نفتی دارخوين به صورت کلید در دست (EPD) است که با تامین دستگاه حفاری خشکی در 21 ماه انجام خواهد شد.
این اولین پروژه شرکت حفاری استوان کیش در بخش خشکی و سرآغاز توسعه فعالیت‌های عملیاتی شرکت علاوه بر بخش دریایی، در بخش خشکی حفاری چاه‌های نفت و گاز است.
میدان نفتی دارخوین حدوداً در 45 کیلومتری شمال خرمشهر و 85 کیلومتری جنوب و جنوب غربی اهواز قرار دارد. مخازن اصلی این میدان، مخزن فهلیان، ایلام و سروک می باشد که میزان نفت درجای این مخازن بیش از 6 میلیارد بشکه و نفت قابل استحصال آن 1/54 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه API 40 و نفت مخازن ایلام و سروک از نوع نفت سنگین با درجه API 22 است.