ثبت رکورد عملکرد صد در صدی عملیاتی و مالی دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ در مرداد ماه ۱۳۹۹

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp