ثبت رکورد عملکرد صد در صدی عملیاتی و مالی دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ در مرداد ماه ۱۳۹۹