حضور جناب اقای دکتر عمادی در ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو

حضور جناب اقای دکتر عمادی؛ معاون محترم اجرایی بالادستی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در نشست ” تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت” در ششمین کنگره راهبردی نفت و نیرو

در این نشست جناب اقای دکتر عمادی ابتدا به رتبه فناوری ایران در میان کشورهای دیگر، بررسی نمونه های موفق بین المللی در توسعه زنجیره ارزش، توسعه فناوری و مسیر دستیابی به این نتایج پرداختند.
در ادامه قوانین بالادستی و لزوم شکل گیری شرکت های اکتشاف و تولید مورد بررسی قرار گرفته و به اصول اقتصاد مقاومتی که در این راستا می باید مورد توجه قرار گیر اشاره شد.
همچنین به سیستم های اثرگذار بر فعالیت شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی، ذینفعان مرتبط با هر یک از سیستم ها، چرخه عمر فناوری و بازیگران مراکز توسعه فناوری پرداخته و در نهایت نظام فناوری و نوآوری مبتنی بر واقعیت های فعلی صنعت نفت ایران پیشنهاد نمودند.
در این ارایه همچنین مواردی مانند مشارکت مردمی در تامین مالی طرح های اکتشاف و تولید، نقش این شرکت ها در تولید حداکثری و چگونگی بکارگیری زنجیره ارزش داخلی و ساخت داخل نیز مورد بررسی قرار گرفتند.