حضور مدیرعامل محترم به همراه تیم پزشکی غربالگری Covid-19 در دستگاه حفاری پاسارگاد 100

به گزارش روابط عمومی، در راستای حفظ سلامت کارکنان و خانواده ايشان و نیز در انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، با هدف بررسی شرایط بهداشت، ایمنی و پایش وضعیت همکاران و پرسنل مستقر در دستگاه حفاری پاسارگاد-۱۰٠، مدیرعامل محترم، جناب آقای مهندس پاکروان، بهمراه تیم پزشکی اعزامی از حوزه بهداشت و درمان بیمارستان تخصصی کیش، جهت انجام آزمایشات و غربالگری کوید ۱۹و اطمینان از سلامت همکاران، در محل دستگاه حفاری حضور یافته و بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده، از تمام پرسنل دخیل در حوزه پشتیبانی کیش و دستگاه حفاری اعم از پرسنل کارفرمای محترم، سرویس کمپانی ها و تمامی همکاران ارجمند حفاری استوان ازمایشات مربوط به کوید ۱۹ انجام شد.

? بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه به عدم امکان تجمع تمامی پرسنل در سالن جلسات، برگزاری جلسه مدیرعامل محترم با كاركنان از طریق سیستم های ارتباطی سکو برقرار شد و طی آن آقای پاکروان از تمامی همکاران در شرکت استوان و مجموعه حاضر در دستگاه حفاری از جمله نیروهای کارفرمایی شرکت های مديريت اکتشاف، نفت و گاز پارس و سرویس کمپانی های مستقر در دستگاه حفاری که با رعایت اصول بهداشتی و توجه به موارد ایمنی و سلامت در راستای پایداری فعالیت ها و ادامه روند جاری عملیات حفاری پروژه، تعامل مناسب و ارزشمندی برقرار شد، تشكر كردند و با توجه به آمار روزانه ارائه شده از سوی ستاد مقابله با کرونا و روند صعودی درگیری با این بیماری، بر لزوم اهتمام بیشتر همکاران در خصوص کنترل وضعیت پیشگیری از ابتلا به کوید ۱۹ تاکید نمودند‌.

? در خاتمه آقای مهندس پاکروان با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، یادآور شدند؛ انتظار می رود كه انجام آزمایش دقیق همکاران و استفاده از همه امکانات در جهت حفظ سلامت همکاران بایستی بعنوان یک اولویت برای تمامی پرسنل و مدیران در برنامه های پیش رودر نظر گرفته شود.?

امید است با همکاری هم شاهد قطع شیوع این بیماری در سازمان و سطح ملی باشیم.