دریافت تقدیرنامه ۳ ستاره تعالی منابع انسانی از انجمن منابع انسانی ایران

نهمین دوره اهدای “جایزه تعالی منابع انسانی” کشور در تاریخ ۹۶/۰۸/۱۶ با حضور آقایان شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، معظمی (معاون وزیر صنایع) نعمت زاده (وزیر سابق صنایع و مشاور فعلی وزیر نفت) در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار و تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی به مدیرعامل شرکت حفاری استوان کیش اهدا شد.

در این دوره، ۲۲ سازمان متقاضی ارزیابی بودند که پس از ارزیابی و بررسی در کمیته علمی جایزه تعالی منابع انسانی، شرکت “حفاری استوان کیش” به عنوان اولین شرکت حفاری موفق به اخذ این نشان شد.