دریافت تقدیرنامه ۳ ستاره تعالی منابع انسانی از انجمن منابع انسانی ایران

نهمین دوره اهدای “جایزه تعالی منابع انسانی” کشور در تاریخ ۹۶/۰۸/۱۶ با حضور آقایان شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، معظمی (معاون وزیر صنایع) نعمت زاده (وزیر سابق صنایع و مشاور فعلی وزیر نفت) در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار و تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی به مدیرعامل شرکت حفاری استوان کیش اهدا شد.

در این دوره، ۲۲ سازمان متقاضی ارزیابی بودند که پس از ارزیابی و بررسی در کمیته علمی جایزه تعالی منابع انسانی، شرکت “حفاری استوان کیش” به عنوان اولین شرکت حفاری موفق به اخذ این نشان شد.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp