دریافت گواهینامه دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط شرکت حفاری استوان کیش

 شرکت حفاری استوان کیش موفق شد با توجه به عملکرد مطلوب خود در حوزه های مدیریت مالی و اقتصادی، گواهینامه دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری استوان کیش، دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، روز سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ در سالن اجلاس سران برگزار شد و شرکت حفاری استوان کیش در اولین دوره حضور خود در فرایند ارزیابی این جایزه ملی موفق شد گواهینامه آن را دریافت کند.
شرکت حفاری استوان کیش با هدف ارتقاء حوزه مالی سازمان به سطح معیارهای حرفه ای مد نظر در این جایزه ملی و حرکت در مسیر تعالی مدیریت مالی، در فرایند جایزه ملی مدیریت مالی ایران حضور یافت و مفتخر است که در اولین ارزیابی، امتیاز لازم برای دریافت گواهینامه را کسب کرد.