دستگاه حفاری پاسارگاد 100 به موقعیت SPD18 B جابجا شد

دستگاه حفاری پاسارگاد 100 پس از پایان موفقیت آمیز عملیات حفاری چاه اکتشافی- تحدیدی یلدا 2، به منظور اجرای عملیات تعمیر چاه شماره 8 به موقعیت سکوی SPD18 B میدان گازی پارس جنوبی جابجا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری استوان کیش، عملیات جابجایی دستگاه حفاری پاسارگاد 100 با مدیریت اجرایی و برنامه ریزی شرکت استوان و همکاری شرکت پژواک انرژی در تامین شناورها  در تاریخ سوم  فروردین 1400  از مبدا میدان یلدا آغاز شد و دستگاه پس از طی مسافت 56  مایل دریایی  تا سکوی SPD18 B در مدت 40 ساعت، با موفقیت  به موقعیتB  SPD18 منتقل گردید  و برپایی و استقرار دستگاه (Spud) برای آغاز عملیات تعمیر چاه شماره 8 در حال انجام است.

با همت همه کارکنان متخصص شرکت حفاری استوان کیش  جابجایی دستگاه حفاری پاسارگاد 100 با رعایت تمام مقررات فنی و عملیاتی، بدون هرگونه حادثه و کاملا ایمن انجام گرفت و موفقیت ارزشمند دیگری را برای گروه گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت حفاری استوان کیش رقم زد.