سخنرانی جناب آقای مهندس پاکروان رئیس محترم هیات مدیره انجمن حفاری شرکت های نفت و گاز ایران در همایش ملی سالانه نفت ایران