متن پیام تبریک مدیر عامل محترم به مدیران عامل شرکت های ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب