ممیزی مراقبتی شرکت حفاری استوان کیش برگزار شد

ممیزی مراقبتی (سالانه) شرکت حفاری استوان کیش با حضور ممیزان شرکت DQS آلمان روزهای شنبه و یکشنبه، 13 و 14 آذر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، ممیزی مراقبتی (سالانه) سیستم مدیریت یکپارچه شرکت حفاری استوان کیش شامل استانداردهای ISO 90001:2015، ISO 14001:2015، ISO45001:2018 و ISO/TS 29001: 2010 توسط ممیزان شرکت DQS آلمان برگزار و به تمدید گواهینامه‌های استاندارد شرکت منجر شد.

در این ممیزی که براساس استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست برای تایید و صحه‌گذاری فرایندهای سازمان صورت می‌گیرد، همه واحدهای ستادی، پشتیبانی و عملیاتی مورد ارزیابی ممیزان قرار گرفتند.

ممیزان شرکت DQS در جلسه اختتامیه ممیزی، ضمن اعلام نتایج ممیزی شامل نقاط قوت و نقاط قابل بهبود فرایندهای سازمان، تمدید گواهینامه های شرکت را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، مهندس پوریا پورنوری، مدیرعامل شرکت حفاری استوان کیش نیز در جلسه اختتامیه ممیزی ضمن تشکر از ممیزان و همکاری و مشارکت کارکنان در فرایند ممیزی، تاکید کردند که کلیه همکاران می بایست نتایج ممیزی را سرلوحه انجام فعالیت‌های خود قرار دهند تا شرکت به انطباق هرچه بیشتر فرایندها با استانداردها دست یابد.