پایان موفقیت آمیز عملیات تعمیر و تکمیل 12 حلقه چاه گازی فاز 4 پارس جنوبی

با تائیدات خداوند قادر متعال و همت و تلاش کارکنان شرکت حفاری استوان کیش و سایر شرکتهای خدماتی همکار ، عملیات تعمیر و تکمیل دوازده حلقه چاه گازی بصورت زنده و با فشار متوسط 2700 پام در سکوی دریایی SPD5 ، فاز چهارم پارس جنوبی در تاریخ 98/05/10 با موفقیت خاتمه یافت و پس از طی مراحل مشبک کاری ، اسیدکاری ، نمودارگیری و چاه پیمائی و انجام آزمایش های مربوطه و جریان دهی در مدار تولید و بهره برداری قرار گرفت .

این بسته کاری اولین تجربه منسجم در طرح نگهداشت توان تولید میدان گازی پارس جنوبی بوده است که با استقرار و شروع به کار دستگاه حفاری پاسارگاد 100 در تاریخ 97/11/01 در موقعیت سکوی بهره برداری SPD5 آغاز و عملیات حفاری تعمیر و تکمیل چاه ها بصورت زنده و همزمان با تولید و بهره برداری در قالب روش اجرایی (SIMOPS) و با رعایت کامل دستورالعملهای HSE و استانداردهای فنی و موازین حرفه ای صنعت حفاری استمرار یافته است . طی این مدت ، عملیات پشتیبانی و لجستیک پروژه شامل نصب دیوارپوش میان سکوی حفاری و پلاتفرم بهره برداری ،تامین شناورهای مسافربری و تدارکاتی ، بالگردهای عملیاتی ، تهیه و ارسال آب و سوخت مصرفی دستگاه حفاری و شناورها و حمل و انتقال ابزارآلات و تجهیزات و قطعات و مواد مصرفی توسط شرکت پژواک انرژی انجام شده است .

میانگین کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی دستگاه حفاری پاسارگاد طی این مدت به ترتیب 99/91 و 85/96 درصد ارزیابی شده است .

جدول زیر ترتیب و توالی اقدامات عملیاتی پروژه تعمیراتی چاه های سکوی SPD5 در فاز چهارم میدان گازی پارس جنوبی را نشان می دهد :

جریان دهی تمیزکاری مشبک کاری اسیدکاری نمودارگیری شماره چاه ردیف

5

1

4

2

6

3

9

4

8

5

3

6

1

7

11

8

12

9

10

10

7

11

2

12

در چاه شماره (2) بعلت انسداد مسیر جریان گاز ، اقدامات برداشتن تسهیلات سرچاهی ، نصب فورانگیر ، رفع گرفتگی ، تعمیر و رفع نشتی و ایمن سازی و سپس نصب مجدد تجهیزات و مشبک کاری و اسیدکاری و انجام آزمایش ها و جریان دهی سیال انجام شده است .

برآورد می شود اجرای این عملیات، در مجموع حدود 30 درصد افزایش ظرفیت تولید چاه ها را در پی داشته باشد.