طرفین قراردادی یک پروژه چگونه میتوانند ریسک کرونا ویروس را مدیریت کنند؟

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی ” نفت ما ” ، در حالی که گسترش سریع ویروس کرونا روز به روز چالش های بیشتری را پیش روی نظام تصمیم گیری کشور قرار می دهد، اهمیت «زمان» و «انتخاب رویکرد درست در تصمیم گیری» بیش از پیش آشکارتر می شود. امروز دیگر خوشبین ترین و دیرباورترین سیاستگذاران کشور هم به جدی گرفتن ویروس کرونا و اتخاذ تصمیمات سخت وادار شده اند. نظام تصمیم گیری در سطح کلان از مرحله «کرونا مشکل حادی نیست» به «لزوم اتخاذ تمهیدات سفت و سخت برای مهار کرونا» رسیده است.

به نظر می رسد تا اینجای کار رویکرد اولیه مدیریت بحران کرونا در سطح کلان کشور، به همان نسبت در سایر سطوح تصمیم گیری از جمله در صنعت نفت نیز پیگیری شده است. گزارش های ارائه شده از سوی کمیته مدیریت بحران صنعت نفت، مجموعه ای از تصمیم های مراقبتی و بهداشتی و تهیه مدلی برای نحوه توزیع امکانات را به نمایش می گذارد. تهیه مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش و اولویت بندی نحوه توزیع آنها در مناطق عملیاتی در جهت پیشگیری از ابتلا، آماده سازی تجهیزات بیمارستانی و درمانی در جهت آمادگی برای مرحله ابتلا و استفاده از روش های دورکاری، ممنوعیت ثبت اثر انگشت و اقداماتی مانند آن در بخش های ستادی از جمله تصمیمات این کمیته بوده است.

در واقع رویکرد صنعت نفت تاکنون -در بهترین حالت- «حفظ سلامت کارکنان در عین تداوم فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و تولیدی نفت» با اتکا به دستورالعمل های کمیته بحران بوده است. این رویکرد اگر تاکنون در چارچوب مدل فکری تصمیم گیری کلان کشور مورد پذیرش بود، در حال حاضر با تغییر فاز سیاست های کلان مدیریت بحران، نیازمند تغییر است.

بخش قابل توجه عملیات متنوع در صنعت نفت به صورت پیمانکاری انجام می شود و به همین دلیل روابط میان کارفرما با پیمانکار بسیا