هیات مدیره انجمن حفاری شرکت‌های نفت و گاز ایران انتخاب شدند

انتخابات هیات مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران برگزار گردید و اعضای جدید هیات مدیره برای دو سال آینده انتخاب شدند.

بر اساس رای‌گیری صورت‌گرفته، آقایان «مهران مکوندی»، «مرتضی پاکروان»، «مسعود گشنیزجانی»، «فاضل جمال‌زاده» و «عبدالحسین شریفی» به‌عنوان اعضای اصلی هیات مدیره ،آقایان «فرهاد صحبت‌زاده» و «مصطفی ذاکر» به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره و آقای «محمد عالمی» به‌عنوان بازرس هیات مدیره انجمن حفاری انتخاب شدند.

همچنین به گزارش خبرنگار هفته نامه سرزمین انرژی، اعضای انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران در اولین جلسه خود، آقای «مرتضی پاکروان» را به‌عنوان رییس هیات مدیره و آقای «مسعود گشنیزجانی» را به‌عنوان نائب رییس هیات مدیره انتخاب کردند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه، «تعامل سازنده هیات مدیره انجمن با وزارت نفت و بخش کارفرمایی»، «پیگیری رفع مسائل و مشکلات شرکت‌های عضو انجمن در زمینه‌های مختلف» و «ارتباط سازنده با اتاق‌های بازرگانی» از جمله اهداف با اولویت شرکت‌های عضو و هیات مدیره جدید انجمن حفاری در راستای توسعه و توان‌مند کردن انجمن عنوان شد و اعضای جدید با این رویکرد از میان مدیران نام آشنا و مجرب صنعت حفاری انتخاب شدند.