آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان

فراخوان ارزيابي كيفي تامين كنندگان

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های دارای رزومه کاری مناسب ، به منظور تامین تجهیزات و قطعات یدکی دکل حفاری دریایی از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت‌های واجد شرایط و دارای حداقل (سه/۳) سال سابقه کاری مفید و مرتبط  با موضوع مناقصه و دارای توانایی لازم دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ  14/09/1401 با مراجعه به آدرس: تهران- خیابان شهید دستگردی(ظفر)،تقاطع شمس تبریزی،شماره 148،طبقه پنجم ،واحد حقوقی(تلفن75406000 داخلی 1063) نسبت به دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی تأمین کنندگان اقدام نموده و پس از مطالعه و تکمیل و انضمام کلیه مدارک مورد نیاز اسناد مذکور را در مهلت مقرر بصورت حضوری  تحویل و یا از طریق پست پیشتاز ارسال نمایند.

     بدیهی است شرکت حفاری استوان کیش پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در فرم‌های ارزیابی در چارچوب ضوابط و مقررات خود نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

مناقصه
1401/09/05
1401/09/14