آگهی مزایده عمومی فروش ملک

شرکت حفاری استوان کیش قصد دارد ملک خود با مشخصات زیر را از طریق مزایده به فروش برساند:

مشخصات ملک:

مساحت عرصه 1712.15 متر مربع، دارای سند تک برگی شش دانگ، کاربری زمین صنعتی می باشد. محل وقوع ملک: شهرداری منطقه 18 تهران، مساحت زیربنا 937.7 که از کل بنای اداری موجود 144 متر مربع دارای کاربری اداری، 356.9 متر مربع کاربری انبار صنعتی و 393 متر مربع کاربری کارگاه و 43.8 متر مربع سرایداری می باشد. انشعابات آب و گاز و برق سه فاز 50 آمپر و چاه آب با امکانات کامل و قابل بهره برداری است. ملک تخلیه و قابل بهره برداری فوری می باشد.

آدرس ملک:

شادآباد، خیابان 17 شهریور، منطقه 18 شهرداری، روبروی سازمان آتش نشانی، انتهای خیابان وزین، پلاک 9

مراجعه به شرکت استوان کیش: تهران، خیابان شهید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک 148، طبقه 5، دبیرخانه کمیسیون معاملات جهت دریافت فرم شرکت در مزایده –  فرم پیشنهاد قیمت به صورت پاکت در بسته نهایتا تا تاریخ 16/09/1401 تحویل دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گردد.

بازدید ملک از تاریخ 05/09/1401  تا تاریخ 09/09/1401 از ساعت 16 الی 18 عصر با هماهنگی قبلی مقدور می باشد.

توجه: برگ پیشنهادی به صورت باز و فاقد امضاء و مشخصات کامل خریدار غیرقابل قبول می باشد. شرکت در مورد رد و یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

مزایده
1401/08/25
1401/09/16