آگهی مزایده فروش ضایعات فلزی

  شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد حدوداً 40 تن از ضایعات فلزی خود را در جزیره کیش از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص معتبر دارای مجوز در این زمینه که مایل به خرید می‌باشند دعوت می‌شود از ساعت 9 تا 15 روزهای شنبه مورخ 20/08/1402 لغایت چهارشنبه 24/08/1402 به آدرس : جزیره کیش ، فاز 3 صنعتی، خیابان نفت ، قطعه 75 یارد شرکت حفاری استوان کیش مراجعه و پس از رویت موضوع مزایده با دریافت اسناد تا تاریخ 24/08/1402 مدارک و قیمت اعلامی خود را در پاکت دربسته مهر و موم شده تحویل پایگاه نمایند.

نکات مهم :

  • ارائه مجوز فعالیت اقتصادی معتبر با موضوع تحویل گیری و انتقال ضایعات برای شرکت در مزایده الزامی است.
  • ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی/سپرده نقدی/ چک صیادی می باشد.
  • محل تحویل موضوع مزایده : پایگاه شرکت حفاری استوان کیش در فاز سه شهرک صنعتی جزیره کیش و هرگونه هزینه بارگیری و حمل و توزین و … بعهده خریدار می باشد.

شماره تماس : 02179714190 – پست الکترونیکی msiyadat@ostovan.com

مزایده
1402/08/20
1402/08/24