اسناد مناقصه مربوط به حمل کالا – 9922

OKDC-TENDER / دستورالعمل مناقصه شماره 9922

مربوط به حمل و نقل و ارسال کالا از سرزمین اصلی به جزیره کیش و بالعکس

مناقصه
1399/08/19
1399/08/27