شناسایی تامین کنندگان خدمات ماشین آلات همراه با اپراتور

 شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین خدمات ماشین آلات همراه با اپراتور و حسب مورد، تامین نیروی انسانی در جزیره کیش اقدام به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای نماید. لذا از کلیه شرکت های معتبر فعال در این زمینه که دارای توانمندی و امکانات لازم از حیث لجستیکی و مالی بوده و مایل به همکاری میباشند، دعوت می نماید درصورت دارا بودن مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش از تاریخ درج این آگهی (1400/06/27) به مدت 7 روزکاری جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مربوطه، به سایت www.ostovan.com مراجعه و پس از یک هفته از تاریخ آگهی جهت ارسال و تحویل پیشنهادات و مدارک  خود به آدرس تهران خیابان ظفر بعد از خیابان شمس تبریزی جنب بانک شهر پلاک 148 طبقه 5 واحد1دبیرخانه کمیسیون معاملات اقدام نمایند.

مناقصه
1400/06/27