شناسایی تامین کنندگان غذای گرم پرسنل کیش

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد غذای گرم روزانه پرسنل پایگاه کیش خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار نماید.

از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح و واجد شرایط و دارای امکانات دعوت می‌گردد جهت آگاهی از اطلاعات کامل و شرایط مناقصه اسناد و مدارک ذیل را دریافت نموده و با تکمیل اطلاعات درخواستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه، کلیه اسناد و مدا ک خود را در پاکت در بسته به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در تهران – خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) – بعد از شمس تبریزی – پلاک ۱۴۸ – طبقه پنجم مراجعه ، تحویل و رسید دریافت نمایند.

مناقصه
1400/09/13
1400/09/23