فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و کمی تامین‌کنندگان کالا

شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص)، زیرمجموعه شرکت گسترس انرژی پاسارگاد به شماره ثبت 3119 و شناسه ملی 14000024648 در نظر دارد به‌منظور شناسایی و انتخاب تامین‌کنندگان کالای پروژه‌ها و عملیات حفاری خود، از طریق برگزاری فراخوان عمومی نسبت به ارزیابی‌های اولیه تامین‌کنندگان، سازندگان و فروشندگان کالاهای مورد نیاز حوزه حفاری اقدام نماید.

از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌گردد فرم‌ پرسشنامه بررسی منابع را از لینک زیر دانلود کرده و پس از تکمیل به آدرس شرکت: تهران، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، بعد از شمس تبریزی، شماره 148، طبقه پنجم، دبیرخانه کمیسیون معاملات یا در منطقه آزاد کیش به آدرس: فاز سه شهرک صنعتی، میدان نوآوران، خیابان نفت، قطعه 75 مراجعه و اسناد و مدارک خود را در پاکت دربسته و مهرشده به رییس پایگاه کیش شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

فراخوان عمومی
1400/09/10
1400/09/30