مناقصه ساخت و خرید جرثقیل ستونی بازویی گردان 3.2 تن دریایی

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل برقی 3.2 تن دریایی خود از طریقه مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و سازندگان واجد شرایط مالی و فنی دعوت میگردد حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/10/25 نسبت به تهیه اسناد و مدارک یاد شده اقدام وپاکتهای الف،ب، وج را در پاکت دربسته لاک و مهر شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت حفاری استوان کیش به نشانی تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بین شمس تبریزی و نفت، پلاک 148 طبقه پنجم (سرکار خانم سرجوئی) اقدام و رسید دریافت نمایند.

مناقصه
1400/10/11
1400/10/25