مناقصه عمومی خرید قطعات PIPE & FELANGE

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین و خرید  اقلامPIPE & FELANGE  مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بر این اساس کلیه اشخاص معتبر حقوقی که از توانمندی و امکانات لازم از حیث تدارکاتی و مالی برخوردار بوده و مایل به همکاری هستند، دعوت می شود حداکثر تا ساعت 15:00 روز شنبه 11/10/1400  نسبت به تهیه اسناد ذیل و ارسال آن همراه با مدارک یادشده زیر در پاکت‌های الف (ضمانتنامه بانکی/ فیش پرداخت)، ب (پیشنهاد فنی و تمامی اسناد ثبتی شرکت بهمراه امضاء پیش نویس قرارداد استوان و بندهای B و C ) و ج (پیشنهاد مالی) در پاکت دربسته لاک و مهر شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت به نشانی تهران، خیابان ظفر، بین شمس تبریزی و نفت، پلاک 148 اقدام و رسید دریافت نمایند. در صورت هرگونه سوال و ابهام با دبیرخانه کمیسیون معاملات بشماره 75406063 تماس حاصل فرمایید.

مناقصه
1400/10/01
1400/10/20