مناقصه عمومی خرید BALL VALVES

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین و خرید اقلام BALL VALVES مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتها و سازندگان واجد شرایط مالی و فنی دعوت میگردد در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 12:00 روز شنبه 11/10/1400  نسبت به تهیه اسناد و ارسال آن همراه با مدارک یادشده زیر در پاکت‌های الف (ضمانتنامه بانکی/ فیش پرداخت)، ب (پیشنهاد  فنی و تمامی اسناد ثبتی شرکت بهمراه امضاء پیش نویس قرارداد استوان و بندهای B و C ) و ج (پیشنهاد مالی) در پاکت دربسته لاک و مهر شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت حفاری استوان کیش به نشانی تهران، خیابان ظفر، بین شمس تبریزی و نفت، پلاک148  طبقه پنجم (سرکار خانم فتح آبادی) اقدام و رسید دریافت نمایند. در صورت هرگونه سوال و ابهام با دبیرخانه کمیسیون معاملات بشماره 75406063 تماس حاصل فرمایید.

مناقصه
1400/10/01
1400/10/20