مناقصه عمومی خريد SSW40 Spinning Wrench

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین و خرید  قطعات SSW40 Spinning Wrench خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بر این اساس کلیه اشخاص معتبر حقوقی که از توانمندی و امکانات لازم از حیث تدارکاتی و مالی برخوردار بوده و مایل به همکاری هستند، دعوت می شود حداکثر تا ساعت 15:00 روز شنبه 1400/09/20  نسبت به تهیه اسناد ذیل و ارسال آن همراه با مدارک یادشده زیر در پاکت‌های الف (ضمانتنامه بانکی/ فیش پرداخت)، ب (پیشنهادات فنی و تمامی اسناد ثبتی شرکت بهمراه امضاء پیش نویس قرارداد استوان و بندهای B و C ) و ج (پیشنهاد مالی) در پاکت دربسته لاک و مهر شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت به نشانی تهران، خیابان ظفر، بین شمس تبریزی و نفت، پلاک 148 اقدام و رسید دریافت نمایند.

مناقصه
1400/09/20