مناقصه 9927 مربوط به تامین خواربار دستگاه

 شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین 250 قلم انواع مواد غذایی و اقلام مصرفی مورد نیاز کارکنان سکوی حفاری دریایی پاسارگاد 100 و تحویل آن در جزیره کیش اقدام نماید. بر این اساس از کلیه تامین کنندگان و فروشندگان معتبر اعم از حقیقی و حقوقی که از توانمندی و امکانات لازم از حیث تدارکاتی، لجستیکی و مالی در خصوص ارائه خدمات مورد نظر برخوردار بوده و مایل به همکاری میباشند

مناقصه